PHỤ GIA CHO NGÀNH NHỰA

BỘT ỔN ĐỊNH CHÌ KE-500

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Chất ổn định...

BỘT ỔN ĐỊNH BAEROPAN SMS 318 R/19

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Bột ổn định...

BỘT ỔN ĐỊNH CA-ZN

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Bột ổn định...

ỔN ĐỊNH THIẾC PVC JX-181

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Ổn Định Thiếc...

CHẤT TĂNG DAI CPE 135A

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Chất tăng dai...

BỘT TRỢ GIA CÔNG PPA P-201

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Bột Trợ gia...

BỘT TRỢ GIA CÔNG PPA ACR-401

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Bột Trợ gia...

BỘT BÔI TRƠN NGOÀI PE WAX LP0040P

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Bột bôi trơn...

BỘT BÔI TRƠN NGOÀI PE WAX LP0400F

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Bột bôi trơn...

BỘT BÔI TRƠN NGOÀI VÀ TRONG AC-6A

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Bột bôi trơn...

BỘT BÔI TRƠN AXIT STEARIC

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Bột bôi trơn...

CHẤT HÓA DẺO DOP

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Chất hóa dẻo...

CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT MINH LONG

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng kinh doanh